Philippines

Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi!

You are interested in Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi! right? So let's go together qule.info look forward to seeing this article right here!

Hindi madali ang magbuntis at manganak. Maraming mga kababaihan ang tiyak na nakaranas ng mga mahihirap na sitwasyon sa pagbubuntis pa lamang hanggang sa kanilang panganganak.

Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi!

May ilang pagkakataon pa nga na hindi na nakakayanan ng ina at nasasawi ito pagkatapos na isilang ang kanilang supling. Ngunit sinong mag-aakala na mayroon pa lang isang baka na luluha dahil lamang sa ginawang pagtulong ng isang doktor sa kaniya?

Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi!

Ang inahing baka ay nakilala sa pangalang Freser. Isinilang niya ang kaniyang una at huling guya. Si Ismael ang doktor na tumulong sa kaniya upang makapanganak siya ng maayos.

Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi!

Ngunit marahil ay nararamdaman na ng baka na ito na rin ang kaniyang huling mga sandali. Kung kaya naman bilang pasasalamat ay tila napaluha pa ang inahing baka bago ito tuluyang lumisan.

Pinangalanan nilang Savi ang kaniyang bagong silang na guya. Matapos manganak ni Freser ay hirap na hirap na talaga itong makabangon. Walang anumang pagdurugo ang napansin ng doktor bago at pagkatapos nitong manganak kung kaya naman kinailangan nang kuhanin ang kaniyang anak mula sa kaniyang pwerta.

Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi!

Nang tuluyan nang maramdaman nang inahing baka na ligtas ang kaniyang supling ay pinuspos na niya ng halik si Ismael, ang doktor na tumulong sa kaniya. Tila panatag din namang lumisan si Freser dahil batid niyang aalagaan nito ang kaniyang guya.

Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi!

Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-aalaga nito sa kay Savi tulad ng pag-aalaga niya sa ibang mga baka at toro sa Fundacion Santuario Gaia (Gaia Sanctuary Foundation). Talaga namang nakakamangha ang video na ito.

Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi!

Patunay lamang na hindi lamang mga tao ang kayang magpasalamat sa mga taong tumutulong sa kanila kundi maging ang mga hayop. Kapag pinakitaan mo sila ng kabutihan ay ibabalik din nila ito sa iyo sa pamamagitan ng taos-pusong pasasalamat.

Kung kaya naman bilang mga tao ay huwag sana tayong mang-abuso ng iba pang mga tao o hayop sa ating paligid.

Conclusion: So above is the Isang baka, lumuha bilang pasasalamat sa taong tumulong sa kaniyang maipanganak ang kaniyang anak bago siya tuluyang masawi! article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: qule.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button