Philippines

Nagbago ang buhay ng mga mangingisdang ito matapos nilang makadiskubre ng suka ng balyena na nagkakahalaga ng higit sa 200 bilyon!

You are interested in Nagbago ang buhay ng mga mangingisdang ito matapos nilang makadiskubre ng suka ng balyena na nagkakahalaga ng higit sa 200 bilyon! right? So let's go together qule.info look forward to seeing this article right here!

Yemen ang isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Marami sa kanila ang nangingisda bilang pangunahing kabuhayan nila. Sinong mag-aakala na magbabago pala ang buhay ng grupo ng mga mangingisdang ito dahil lamang sa suka ng sperm whale carcass na kanilang nagtagpuan?

Nagbago ang buhay ng mga mangingisdang ito matapos nilang makadiskubre ng suka ng balyena na nagkakahalaga ng higit sa 200 bilyon!

Nagkakahalaga pala ito ng IDR 200 billion! Nakakita kasi sila ng “ambergris” na isang solid, waxy, dull gray, blackish substance na matatagpuan lamang sa digestive system ng mga sperm whales na ito.

Natagpuan nila ito sa Gulf of Aden sa Southern Yemen. Isa sa mga mangingisda mula sa Seriah ang nagsabi sa 35 mangingisda na nakakita siya ng isang whale carcass at maaaring ito ay mayroong ambergris.

Nagbago ang buhay ng mga mangingisdang ito matapos nilang makadiskubre ng suka ng balyena na nagkakahalaga ng higit sa 200 bilyon!

Nang makita nilang patay nap ala ang naturang whale ay mayroon silang naamoy na tila masangsang na amoy na nanggagaling sa tiyan nito. Agad naman nila itong hinila sa pangpang upang masuri.
Nang hiwain nila ito ay tumambad sa kanila ang 127 na kilo ng ambergris o mas kilala rin sa tawag na “treasure of the sea” o “floating gold”.

Nagbago ang buhay ng mga mangingisdang ito matapos nilang makadiskubre ng suka ng balyena na nagkakahalaga ng higit sa 200 bilyon!

“That is an unimaginable price. We are all poor. We never thought this thing would give us such a huge amount,” Pahayag ng isa sa mga mangingisda.

Marami ang talagang naghahanap ng ambergris dahil sa ginagamit ito ng mga sikat na kompanya para mas tumagal ang mga pabango nila. Maaari itong ibenta sa halagang $50,000 USD (Rp. 712 million) o higit 2.5 milyong piso kada kilo.

Nagbago ang buhay ng mga mangingisdang ito matapos nilang makadiskubre ng suka ng balyena na nagkakahalaga ng higit sa 200 bilyon!

Naibenta ito ng mga mangingisda sa halagang $1.5 million USD (halos Rp. 213 billion) o mahigit 75 milyong piso! Naibenta nila ito sa isang trader mula sa United Arab Emirates.

Pinaghatian nila ng patas ang kanilang pinagbentahan at ang iba namang bahagi nito ay ipinamahagi nila sa mga mahihirap na pamilya sa kanilang komunidad. Tunay nga na nagbago ang buhay nila dahil sa natagpuan nilang suka ng balyena sa karagatan.

Conclusion: So above is the Nagbago ang buhay ng mga mangingisdang ito matapos nilang makadiskubre ng suka ng balyena na nagkakahalaga ng higit sa 200 bilyon! article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: qule.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button